Avrupa Birliği Standartlarında süt üretimi yapan çiftlik belgesi
Hastalıktan Ari İşletme belgesi
Tarım ve Orman Bakanlığı Onaylı çiftlik belgesi
Üretim izni belgesi
Dolum İzni belgesi
Perakende süt satış izin belgesi